Diensten

Pit interim|management schakelt u in voor projectmanagement of de invulling van tijdelijke managementfuncties.

Projectmanagement
  • Van start (inclusief projectplan), realisatie tot en met evaluatie.
  • Indien gewenst deel-opdrachten (bijv realisatie van deelprojecten als onderdeel van groter of langdurig project)

  • Interim-management
  • Invulling van tijdelijke managementfuncties (garanderen continuïteit of opbouw bij (re-)organisatie)

  • Full- of parttime
    Profit of non-profit
    Burgemeester Kolfschotenlaan 15 | 2585 DZ Den Haag | M 06 - 250 220 53 | T 070 - 345 35 79 | E info@pit-interimmanagement.nl